اولین دوره کلاس های مکالمه زبان عربی ویژه هسته های مقاومت فکر تبلیغی توسط اساتید این مجموعه  برگزار گردید.

فایل صوتی جلسه اول : دکتر طه

فایل صوتی جلسه اول : دکتر حسینی